منوی سایت

نصب واش بتن

دستورالعمل نصب واش بتن:

مصرف کننده محترم هنگام نصب واش بتن به نکات زیر توجه داشته باشیم :

واش بتن به دو روش اجرا می گردد  1)اجرا با ملات ماسه و سیمان    2) اجرا خشکه چینی

1)سطح زیر کار واش بتن به خوبی کوبیده و متراکم شود .

3)هنگام نصب معمولا بین 5تا 40 میلیمتر(بستگی به نوع اجرا) باید به عنوان بند در نظر گرفته شود .

 4)شیب بندی مناسب می تواند طول عمر واش بتن را تا حد زیادی افزایش دهد.

5)فاصله ایجاد شده بین واش بتن را می توان با بند کشی سیمانی، چمن، سنگ و... پر کرد.

6)به دلیل برجسته بودن واش بتن از ریختن دوغ آب سیمانی روی سطح جدا خوداری کنید.

7)جهت بهترو تمیز دیده شدن می توان بعد از اتمام کار سطح واش بتن را شستشو کرد.

8)جهت نگهداری و تمیز نمودن به هیچ عنوان از مواد شوینده قوی و اسید ها و نمک استفاده نکنید .

                                                                                                                                                                                    با تشکر