منوی سایت

واش بتن

این محصول جهت کف حیاط ،پباده رو و محوطه سازی،باغ،.ویلا وتمامی فضاهای بیروی که نیاز به اصطکاک بیشتری دارد،مناسب می باشد

ویژگی های واش بتن سنگ استون: