منوی سایت

جداول بتنی

این محصول جهت دور باغجه،دور درخت و فضاهایی که نیاز به جداسازی محیط خشک از تر دارند،مناسب می باشد

ویژگی های جداول بتنی سنگ استون: