منوی سایت

تفاوت شیوی اجرای موزاییک پلیمری با سایر موزاییک ها؟

اجرای مناسب مستلزم زیرسازی مناسب می باشد.در موزاییک های پلیمری به علت شن دار بودن پشت موزاییک بهتر است جهت درگیری وچسبندگی بهتر ازملات نرم استفاده کرد و یا زیر موزاییک یک لایه نرمه (پودر سنگ و سیمان) ریخته شود و در صورت زیرسازی با ملات خشک و سفت حتما باید یه لایه ملات نرمه (سیمان و پودرسنگ) جهت گیرش بهتر زیر موزاییک ریخته شود و سپس موزاییک را گذاشته و تراز کرد و به هیج عنوان نباید جهت پر کردن فاصله بین موزاییک ها از دوغاب استفاده کرد و باید به صورت تک تک و با دقت بندکشی شود.

در موزاییک های معمولی نیازی به ریختن نرمه (پودر سنگ و سیمان)زیر موزاییک نمی باشد و می توان جهت پر کردن فاصله بین موزاییک ها از دوغاب ماسه و سیمان استفاده کرد.