منوی سایت

عمل آوری یا کیورینگ موزاییک چیست؟

عمل آوری (کیورینگ )به مجموعه اقداماتی گفته می شود که موجب هرچه بهتر انجام شدن عمل هیدراتاسیون سیمان می گردد.

از جمله مواردی که تاثیر زیادی در دوام و مقاومت موزاییک دارد کیورینگ وعمل آوری می باشد. روش های مختلفی برای کیورینگ وجود دارد . از جمله این روش های می توان غرق آب کردن بتن ، استفاده از پوشش پلی اتیلن ، استفاده از مواد عمل آوری ، استفاده از سیستم بخار و ... می باشد که در تولید موزاییک و کفپوش از سیستم اتاق بخار استفاده می گردد.

 کفپوش های بتنی و موزاییک پرسی پس از تولید جهت جذب رطوبت کافی به اتاق بخار رفته و 48 ساعت در محیط مرطوب قرار گرفته  تا در ساعات اولیه پس از تولید جذب رطوبت کنند و به مقاومت کافی برسند و به این مراحل عمل اوری موزاییک یا کفپوش بتنی می گویند.

تابش مستقیم نور آفتاب در فصل های گرم سال باعث تبخیر آب داخل موزاییک شده و این باعث کاهش مقاومت دربتن یا موزاییک می شود لذا اتاق بخار در محیطی نسبتا تاریک و مرطوب واقع شده است.