منوی سایت

پاسخ به پرسش های متداول

عمل آوری موزاییک یا کیورینگ چیست؟

کیورینگ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که موجب هرچه بهتر انجام شدن عمل هیدراتاسیون سیمان می گردد.

نسبت آب به سیمان تاثیر مستقیم در مقاومت فشاری و خمشی دارد. 

 کفپوش های بتنی و موزاییک پرسی پس از تولید جهت جذب رطوبت کافی به اتاق بخار رفته و 48 ساعت در محیط مرطوب قرار گرفته  تا در ساعات اولیه پس از تولید جذب رطوبت کنند و به مقاومت کافی برسند و به این مراحل عمل اوری موزاییک یا کفپوش بتنی می گویند..

تابش مستقیم نور آفتاب در فصل های گرم سال باعث تبخیر آب داخل موزاییک شده و این باعث کاهش مقاومت دربتن یا موزاییک می شود لذا اتاق بخار در محیطی نسبتا تاریک و مرطوب واقع شده است