منوی سایت

اجرای کفپوش بتنی پیاده رو

جهت اجرای کفپوش بتنی بعد از متراکم نمودن سطح پیاده رو و مطمئن شدن از عدم نشت زمین کفپوش بتنی را می توان به دو روش اجرا کرد:

اجرا با ملات ماسه و سیمان

اجرا خشکه چینی

در روش اول ابتدا بتن شیب بندی را انجام داده و بعد ملات ماسه و سیمان را به ضخامت حدود 4الی 5 سانتیمتر پهن کرده و کفپوش بتنی رو گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کقپوش ها به صورت تک تک بند کشی انجام می گردد.

در روش دوم ابتدا بتن شیب بندی رو انجام داده و دیگرنیازی به ملات ماسه و سیمان نیست و فقط ازماسه مرطوب استفاده کرده و آن را متراکم کرده و کفپوش بتنی رو روی ماسه گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کفپوش ها از ماسه بادی و یا سیمان خشک استفاده میکنیم.

نکته اول:اجرای خشکه چینی بیشتر مناسب پیاده رو بوده و در صورتی که محل اجرا محل تردد ماشین سبک و سنگین باشد حتما باید از اجرای با ملات ماسه و سیمان استفاه کرد.

نکته دوم:درهر دو روش تحت هیچ شرایطی جهت پر کردن فاصله بین کفپوش ها از ریختن دوغاب بر روی سطح کقپوش خورداری نمایید.