منوی سایت

پاسخ به پرسش های متداول

بهترین موازییک مناسب پشت بام کدام است؟

موزاییک بام در مرحله اول نباید ضخامت زیادی داشته باشه و سنگین باشه.

در مرحله دوم نباید سطح رویه شیاردار و آبگیر داشته باشه و باید از موزاییکی استفاده کرده که جذب اب پایینی داشته باشه و آب به راحتی به سمت آبرو هدایت بشه.ابعاد 40×40 بهترین گزینه جهت شیب بندی بام می باشد.

در مرحله سوم بهتره از رنگهای تیره که جذب نور میکنن استفاده نشه. 

پیشنهاد ما جهت پشت بام و روف گاردن موزاییک با ضخامت 2 الی 2/5 سانتیمتر هست که موزاییک پرسی و موزاییک پلیمری این رو تامین میکنند.