منوی سایت

خرابی زودرس کفپوش بتنی و جداول بتنی در برابر نمک

خرابی زودرس کفپوش بتنی و جداول بتنی در معابر یکی از مشکلات زیر ساختی شبکه راه‌های شهری است که همه ساله هزینه قابل ملاحظه ای صرف آن می‌شود.

کفپوش بتنی وجداول بتنی بنا به عملکرد خود در معرض خرابی‌های گوناگونی قرار می‌گیرند که از جمله مهمترین این خرابی‌ها می‌توان به پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی، تشکیل حفرات ریز، شسته شدن وکچل شدن اشاره نمود. یخ زدایی بوسیله نمک در فصل زمستان می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی دوام قطعات بتنی باشد.

به منظور بررسی دوام قطعات بتنی در سطح شهر، از کارخانجات تولیدی این قطعات نمونه‌گیری صورت گرفته است. پس از انجام آزمایش‌های مقدماتی شامل دانه بندی، درصد شکستگی، عیار سیمان، درصد جذب آب، مدول تغییر شکل و مقاومت فشاری بر روی نمونه‌ها، آزمایش یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک بر روی آنها انجام شده است.

نتایج آزمایش یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک نشان می‌دهد نمک بر روی قطعات بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن تاثیر گذار است و مقدار تاثیر آن به کیفیت بتن مربوط می شود. دانه بندی، درصد جذب آب، مقاومت فشاری و نوع تولید(ویبره یا پرسی) از جمله موارد موثر در دوام قطعات بتنی می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد قطعات بتنی نباید در معرض نمک قرار گرفته وپاشیدن نمک در زمستان باعث کاهش طول عمر قطعات بتنی خواهد شد.