منوی سایت

نکات مهم بابت اجرای واش بتن

مصرف کننده محترم هنگام اجرای واش بتن به نکات زیر توجه داشته باشیم :

1)اجرای واش بتن با استفاده از ملات ماسه و سیمان می باشد.

2)سطح زیر کار واش بتن به خوبی کوبیده و متراکم شود .

3)هنگام اجرا معمولا بین 5تا 50میلیمتر(بستگی به نوع اجرا) باید به عنوان بند در نظر گرفته شود .

4)شیب بندی مناسب می تواند طول عمر واش بتن را تا حد زیادی افزایش دهد.

5)فاصله ایجاد شده بین واش بتن را می توان با بند کشی سیمانی، چمن کاری، سنگ و... پر کرد.

6)به دلیل برجسته بودن واش بتن از ریختن دوغ آب سیمانی روی سطح جدا خوداری کنید.

7)جهت بهترو تمیز دیده شدن می توان بعد از پایان اجرا ،سطح واش بتن را شستشو کرد.

8)جهت نگهداری و تمیز نمودن به هیچ عنوان از مواد شوینده قوی و اسید ها و نمک استفاده نکنید .

                                                                                                                                                                                        با تشکر