منوی سایت

واش بتن

واش بتن  سنگ استون تشکیل شده از بهترین سنگدانه ها و مواد مصرفی و مناسب جهت کف حیاط ،پباده رو و محوطه سازی،باغ،.ویلا وتمامی فضاهای بیرونی می باشد

ویژگی های واش بتن سنگ استون: