منوی سایت

جدول بتنی دور باغچه (پرسی ، ویبره ای)

جدول بتنی سنگ استون از مواد و مصالح (سیمان، آب، ماسه دو بارشو، افزودنی بتنی، پیگمنت رنگی ) درجه یک تشکیل شده است.

جدول بتنی مناسب دور باغچه،دور درخت و پیاده رو و خیابان های اصلی  که نیاز به جداسازی محیط خشک از تر دارند، می باشد.

جدول بتنی ویبره ای

جدول بتنی پرسی

جدول بتنی پلیمری

ویژگی های جداول بتنی سنگ استون: