منوی سایت

جدول بتنی دور باغچه

جدول بتنی تشکیل شده از سیمان ، آب ، ماسه دو بارشور، افزودنی بتنی (چسب بتن) پیگمنت رنگی و ... مناسب جهت دور باغجه،دور درخت و فضاهایی که نیاز به جداسازی محیط خشک از تر دارند، می باشد.

جدول بتنی ویبره ای

جدول بتنی پرسی

جدول بتنی پلیمری

ویژگی های جداول بتنی سنگ استون: