منوی سایت

پاسخ به پرسش های متداول

آیا امکان اجرای واش بتن همراه با چمن می باشد؟

در اجرای واش بتن می بایست فاصله حداقل 1 سانتیمتر و حداکثر 5 سانتیمتر را رعایت کرده تا اجرای منظمی داشته باشیم ، فاصله گذاری واش بتن به این دلیل می باشد که واش بتن به دلیل تولید در قالب لاستیکی دارای تلورانس ابعاد(بزرگی و کوچیکی در حد5 میلیمتر)می باشد و در صورت اجرای با فاصله هیچگونه مشکلی بابت تنظیم خط بندکشی نخواهد بود .

فاصله بین واش بتن ها رو با توجه شرایط آب و هوای منطقه می توان با بندکشی و یا سنگ و یا چمن مصنوعی استفاده کرد که هر همه موارد مستلزم زهکشی و آب بندی مناسب می باشد.