منوی سایت

شیوی اجرای کفپوش بتنی پیاده رو

تولید کفپوش بتنی ، فروش کفپوش بتنی پرسی ، قیمت کفپوش بتنی پیاده رو ،کفپوش بتنی ویبره ای ، کفپوش بتنی پوست ماری 20×20 ، کفپوش بتنی پوست ماری 40×40 ، کفپوش بتنی زرد نابینایان ، کفپوش بتنی زرد سکه ای

بعد از متراکم کردن سطح پیاده رو و مطمئن شدن از عدم نشت زمین کفپوش بتنی پیاده رو را می توان به دو روش اجرا کرد:

اجرا با ملات ماسه و سیمان

اجرا خشکه چینی

در روش اول ملات ماسه و سیمان را به ضخامت حدود 4الی 5 سانتیمتر پهن کرده و کفپوش بتنی رو گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کقپوش ها به صورت تک تک بند کشی سیمانی انجام می شود.

در روش دوم دیگرنیازی به ملات ماسه و سیمان نیست و فقط ازماسه مرطوب متراکم شده استفاده میکنیم و کفپوش بتنی رو روی ماسه گذاشته و با جکش لاستیکی تراز میکنیم و بعد از اجرا جهت پر کردن فاصله بین کفپوش ها از ماسه بادی و یا سیمان خشک استفاده میکنیم.

لازم به ذکر می باشد درهر دو روش تحت هیچ شرایطی جهت پر کردن فاصله بین کفپوش ها از ریختن دوغاب بر روی سطح کقپوش خورداری فرمایید